FVE na rodinné domy Tepelná čerpadla Poptávkový formulář

Chytré a efektivní řešení FVE pro rodinný dům.

    Po předchozích článcích věnovaných tématu „Čemu se vyhnout při nákupu FVE“ budeme nyní navazovat s tématem "Na co dle nás vsadit při nákupu FVE". FVE by se ovšem měla instalovat na místech, kde se vyplatí. To znamená, že skutečný prospěch z fotovoltaiky bude jen tam, kde existuje spotřeba elektřiny taková, kterou je možné pokrýt.

V současné době spotřeba elektřiny v domácnostech neustále roste. Samotné spotřebiče jsou sice úspornější, ale jejich počet v našem domě stále roste. Jako příklad lze uvést skutečnost z let předchozích, kdy bylo velmi ojedinělé, že by v domácnostech byla např. myčka nádobí, sušička, kdo měl či vůbec uvažoval o klimatizaci, v které domácnosti byla více jak jedna televize atd. Budoucnost, se zdá, patří elektrické energii, a to nejen v případě diskutovaných spotřebičů, ale i v oblasti vytápění, a dokonce i v oblasti dopravy. Setkáváme se s mnoha názory, že lidé nic z toho doma nepotřebuji a ani nechtějí, nicméně lidé budou chtít jít s trendem a zmiňované si začnou pořizovat. Problémem pak bude rostoucí energetická náročnost, domácností, která bude muset být řešena pomocí obnovitelných zdrojů, jelikož neobnovitelné zdroje rapidně docházejí.  Můžeme tak předpokládat, že budeme nuceni našimi vládami a vydanými směrnicemi, omezit používání toho či onoho. Prostým faktem ovšem je, že bez jistých změn a omezení nebude dlouhodobě život na planetě udržitelný z důvodu klimatu, či zmiňovaného nedostatku energie. Konec konců většina světových válek se vedla a vede o zdroje a zdroje rovná se energie. Dnes bojujeme o energie pro to, abychom mohli přežít a dál se rozvíjet. Tak jako se ve vyspělém světě neustále zvyšuje tlak na růst životní úrovně, tedy na vyšší příjmy s ohledem na zvyšování životního standardu, tak je třeba klást si otázku, kde se na onen zvyšující se standard vezme energie, a to ještě pokud možno tak, abychom nezničili životní prostředí natolik, abychom si ten lepší životní standard měli ještě kde užít. Zde se nabízí při současné úrovní technologie hned několik otázek, nad kterými jsme se při návrzích fotovoltaických elektráren zamýšleli a zamýšlíme.

 JAK VYTĚŽIT Z FV PANELŮ MAXIMUM

Investici do fotovoltaické elektrárny lze považovat za nákup dlouhodobého finančního majetku. Investor takový majetek drží dlouhou dobu a očekává od něj zhodnocení volných peněžních prostředků. Fotovoltaická elektrárna ale není cenný papír, pro její správnou funkci v řádu desítek let je třeba pečlivě zvážit volbu komponent.
Kritickou součástí FVE je její „mozek“, tedy fotovoltaický střídač, který je 100% zodpovědný za výrobu elektrárny.

Zvoní klasickým střídačům či MPPT regulátorům hrana?
S nevyhnutelným technologickým vývojem, se neustále rozvíjí i technologie spojené se solárními elektrárnami. Stejně jako pevné telefonní linky byly nahrazeny chytrými mobilní telefony, jsou i klasické střídače postupně vyměněny za nové efektivnější technologie. Tyto změny jako všechny ostatní, jsou vyžadovány rychle se měnícími a stále náročnějšími podmínkami tržního prostředí. Tradiční fotovoltaické střídače s jedním nebo dvěma MPPT regulátory jsou sice stále kvalitnější a nejrozšířenější na světě, dále mají obvykle dobrou technickou podporu a stojí za nimi silné firmy, ale na druhu stranu mají i celou řadu nevýhod, kterém většinou tyto velké firmy nepřiznají.
Jednou z těchto nevýhod je „okrádání“ majitele o vyrobenou energii. Výše řešené střídače se nedokáží vyrovnat s mnoha podstatnými problémy. Velkou slabinou je centrální sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) celého řetězce panelů a zisk pouze průměrného výnosu.
Ptáte se, proč tomu tak je? Slabší panely totiž omezují výkon těch výkonově silnějších. Každý panel potřebuje pro svůj maximální výkon specifický proud a napětí, na které má vliv osvit a teplota. Zjednodušeně řečeno, v systému je vždy přítomen menší či větší nesoulad mezi panely/stringy a tradiční střídač či MPPT regulátor na něj neumí zareagovat vůbec nebo ne něj reaguje se značným zpožděním. Výsledkem jsou pak zbytečné ztráty energie a peněz.
Jaké jsou hlavní příčiny ztrát?

1) Nesoulad panelů
Již od výroby je výkonová tolerance panelů různá (obvykle ±3 %) platí tedy, že nejslabší panel ovlivňuje výkon celého stringu (řetězce panelů v sérii). Nesoulad se prohlubuje v čase, kdy panely stárnou (každý panel stárne jinou rychlostí) a mohou se prohlubovat také odlišné defekty vzniklé při výrobě, transportu, instalaci nebo samotném provozu (trhliny a hot-spoty).

2) Částečné zastínění
Komín, sloup nebo dráty elektrického vedení, sousední panel nebo postupující mraky či sousední budova, to jsou překážky, které způsobují částečné zastínění a rozdílný výstupní výkon panelů v řetězci. Ztráty jsou znásobeny bypass diodami v panelech, které mohou snížit výstup panelu o 30 % - 100 %. Pro majitele pak znamená částečné zastínění ztrátu výnosu 1,5 % až 25%. Klasický střídač či regulátor díky centrálnímu sledování MPP stín ovlivňuje nejen výkon jednoho panelu, ale všech v řetězci (stringu).

3) Hasiči nehasí?
Velkou nevýhodou je fakt, že v případě požáru (při nemožnosti odpojení elektrické energie nad 400 V) mohou hasiči přerušit zásah (viz metodický list hasičů ze dne 12.12.2012).
Známé jsou případy z Německa, kdy sice fotovoltaika nebyla bezprostřední příčinou požáru, ale zásah hasičům značně zkomplikovala nebo i znemožnila. I po odpojení klasického střídače totiž zůstává nebezpečné napětí v kabelech mezi panely a střídačem (ev. string boxem), panely v tomto případě stále vyrábějí.

Mezi zástupce výrobců klasických řešení, které jsme zmiňovali výše lze zařadit například následující výrobce střídačů: Fronius, Power One, Refusol, Kaco, Solax, GoodWe, RCT a další. Většina z nich má přímé nebo zprostředkované zastoupení v ČR. Někteří už ale vypadli z portfolia velkých solárních distributorů.

STŘÍDAČE + VÝKONOVÉ OPTIMIZÉRY TECHNOLOGIE SOLAREDGE

Řešením jsou střídače spolu s výkonovými optimizéry panelů. Ne nadarmo se o nich hovoří jako o nové fotovoltaice a jejich prodeje rostou velmi rychlým tempem.
Princip je jednoduchý. Výkonové optimizéry jsou malá zařízení, která se připevňují přímo na panel (add-on). Takový optimizér se potom stará jen o svůj panel(y) a střídač plní jen funkci konverze DC/AC za optimálních podmínek (stálé napětí).
Výhody jsou zřejmé:

1) Až o 25 % více získané energie
Nesoulad panelů je eliminován. Každý panel pracuje při optimálním proudu a napětí nezávisle na ostatních panelech fotovoltaického systému (MPP je sledován u každého panelu zvlášť).

2) Monitorování na úrovni panelů
V monitoringu systému je možné sledovat výkon jednotlivých panelů (nemožné u klasických střídačů) a tak okamžitě odhalit vadný, zastíněný nebo jinak ovlivněný panel. V případě tradičních systémů/střídačů nemá majitel FVE příliš možností, jak vadný panel odhalit nebo to bývá velmi zdlouhavé a finančně náročné.

3) Plné využití střechy
Napětí ve stringu je stálé a projektant může využít delší stringy s různými typy panelů. Stringy nemusí být stejně dlouhé a panely mohou mít různý sklon a orientaci. Komín nebo sloup elektrického vedení už nejsou překážkami.

4) Bezpečí pro údržbu a požární zásah
Funkce SafeDC „vypne panely“ při nečinnosti střídače, výpadku sítě anebo při zvýšené teplotě. Čeští hasiči si tohle řešení pochvalují a nemají tak problém s hašením FVE při vzniklých požárech.

5) Vyšší cena?
Nevýhodou systému je o něco vyšší cena, která je ale více než kompenzována vyšším energetickým výnosem a také dlouhodobými zárukami (střídače standardně 12 let, optimizéry 25 let).

PROČ JSME SE MY ROZHODLI PRO VYUŽITÍ TECHNOLOGIE SOLAREDGE?

1) Nejrychlejší návratnost (ROI)
Vyšší CAPEX (počáteční investiční náklady) neznamenají horší ekonomiku projektu. Je tomu právě naopak.
Lidé mají často představu, že co je drahé, to si nemohou dovolit a raději hledají variantu s levnější počáteční investicí. Zde se ale mohem více vyplatí investovat více do počátku.
Technologie SolarEdge poráží při výpočtu návratnosti i ty nejlevnější technologie.Proč ?

  • nejdelší garance na trhu (12 let na střídače a 25 let na optimizéry
  • levnější výměna - cena samotného střídače je až o 40% levnější,     optimizéry mají záruku 25 let.
  • monitoring na úrovni panelů je zdarma a vzdálená správa znamená až o 25% levnější náklady na servis a údržbu FVE.
  • nejvyšší výroba ze všech technologií, prokázáno nezávislými laboratořemi (NREL apod.)

2) Ochrana majetku investora a bezpečnost pro hasiče, pracovníky údržby                                                                     Zkušenosti z České republiky ale i světa jednoznačně ukazují na to, že v případě požáru s fotovoltaikou na střeše, je práce hasičů jednoznačně ztížena. V případě systémů s klasickými střídači se často uplatňuje taktika „Necháme to shořet“.

SolarEdge umožňuje uvést FVE automaticky do beznapěťového stavu (fce SafeDC), má automatickou ochranu před elektrickými oblouky (dle normy UL 1699B) a je preferována hasiči a pojišťovnami po celém světě. I proto se některé velké mezinárodní firmy rozhodly realizovat své projekty příští rok výhradně na technologii SolarEdge. Rozumný investor chrání svůj majetek a dbá na bezpečnost lidí.

Technologií SolarEdge máte zajištěn maximální možný výnos energie z instalovaného FV pole na Vašem domě a jako bonus ještě maximální požární bezpečnost celého systému.

JAK USKLADNIT ENERGII NA NOC ? A JAK SE VYROVNAT S ASYMETRICKÝM ZATÍŽENÍM FÁZÍ V RODINNÉM DOMĚ?

Jak bylo uvedeno v našich minulých příspěvcích, důležitým parametrem zejména vícefázových systému je zachování asymetrické dodávky energií do jednotlivých fází, což většina tradičních střídačů výše uvedených neumí a což způsobuje značné finanční ztráty pro majitele FVE, více o tomto zde: 
Proto jsme střídače SolarEdge doplnili o technologii Victron, která se jednak stará o bateriové uložiště s napětím 48 V a jednak propůjčuje měničům SolarEdge vlastnosti plně asynchronního systému, tedy takového, kdy na jedné fázi mohu do domu „pumpovat“ například 4000 Watt z panelů na fázi 1, a na fázi 2 odebírat jen 300 Watt bez toho abych energii odebíral či odesílal do veřejné sítě.
Mimochodem proč je zmiňována baterie o napětí 48 V?
Mnoho síťových střídačů výše uvedených pracuje s vysokonapěťovými bateriemi někde na úrovni napětí 400 V a více. Je třeba si uvědomit že se jedná o stejnosměrné napětí a jakákoliv dotyk s kontakty takové baterie či s vodiči okolo baterie vytvoří krásny elektrický oblouk, který by mohla závidět leckterá svářečka. Vzhledem k tomu, že FVE se často umisťuje ve sklepích či garážích rodinných domů, kde se třeba při svých hrách pohybují i děti, je zřejmé proč vysokonapěťové systémy nemáme příliš v lásce (i když je to možné předsudek??) Nicméně opřené kolo o kontakty takové baterie jsme již zažili. Jezdit se na něm už nedalo i když nutno říci, že instalace od konkurenční firmy, byla provedena špatně a nebylo vše dostatečně chráněné.
Pochopitelně je velkou výhodou možnost celý systém provozovat jako kompletně ostrovní, tedy plně funkční i v případě výpadku veřejné sítě a také to že s měniči Victron je možné kombinovat celou škálu baterií od klasických olověných až po Li-Ion či LiFePO4 technologie.

CO S PŘEBYTKEM ENERGIE, KTERÉMU SE I PŘES VŠECHNA OPATŘENÍ A SPOTŘEBIČE ZEJMÉNA V LÉTĚ NEUBRÁNÍM?

Zde se nabízí často diskutovaná varianta s virtuální baterií, tedy s možností odeslat své přebytky energie v létě do veřejné sítě a odebrat si je v době, kdy budu energii potřebovat a v mém systému se jí už nedostává (zataženo či prázdné baterie)
O virtuálních bateriích jsme psali podrobně v předchozích článcích. Rádi bychom se s vámi podělili o kuriozni situaci, která nás v poslední době velmi pobavila. Jistá firma nabízela virtuální baterii zdarma, za kterou nic neplatíte, když ji nepoužíváte. Hezké že? Nicméně k čemu je mi taková baterie, když ji nepoužívám? Je to podobné jako chodit okolo luxusního obchodu Gianni Versace, kde by byly ve výloze u všech krásných modelů cedulky „Zdarma pokud je nebudete nosit.“, běda Vám však, pokud je budete chtít oblékat.
Stále tedyplatí že je potřba nejprve zjistit za kolik je tato služba baterie dostupná a poté případně zvážit že je i pro Vás. Obecně totiž platí, že se tato služba vyplatí jen v případě velkých přebytků výroby kdy je prostě poplatek za službu menší než výnos z vlastní služby.

ZÁVĚREM SI SPOČÍTÁME, KOLIK VLASTNĚ TAKOVÉ ŘEŠENÍ FVE STOJÍ

Cena FVE o výkonu 10 KWp, která dokáže vyrobit díky technologii SolarEdge až 11 MWh elektřiny za rok s baterií o kapacitě 11 kWh na bázi Lithia se po dotaci, která je ve výši 205 000,- (v některých krajích až 225 000,-) pohybuje okolo 400 000 Kč ( V některých krajích 380 000,-) včetně DPH a veškerých administrativními poplatků, auditů a revizí pro vyřízení dotace.
Pochopitelně jako vždy se cena může lišit v závislosti na konkrétní složitosti instalace, neboť každou nabídku připravujeme zcela na míru a přání našich klientů, tak aby vše vedlo k oboustranné spokojenosti.


Co za své peníze získám??
• systém s vysokou životností a bezkonkurenční zárukou
• systém s nejvyšší možnou výtěžností energie z FV panelů na trhu
• systém s nejvyšší mírou bezpečnosti při požárním zásahu, tedy pro požárníky velmi bezpečný.
• asynchronní systém s dodávkou dle potřeb zatížení jednotlivých fází.
• bezpečný systém díky nízkonapěťové baterii

Více o Solar Edge zde:

 Solar Edge

Úplně prvním krokem je vždy kontakt. Dejte nám o sobě vědět, vyplňte krátký formulář a my Vás budeme kontaktovat v nejkratším možném termínu a budeme se snažit zodpovědět veškeré další otázky.

Zanechte nám své údaje. Brzy se vám jeden z našich techniků ozve a probere s vámi možnost realizace solární elektrárny na vašem domě. 

CO VÁS ZAJÍMÁ
ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT
TYP NEMOVITOSTI
VYUŽITÍ ELEKTŘINY
VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE, KTERÉ POUŽÍVÁTE
ODKUD JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI?