Fotovoltaické systémy Tepelná čerpadla

Kolik stojí fotovoltaika

Ve své praxi se v podstatě denně setkáváme s otázkou „Kolik by mě stála fotovoltaika na můj dům?“. Jakkoliv se otázka zdá jednoduchá, odpověď tak jednoduchá zdaleka není. Možná spíše než kolik to stojí je správné se ptát „Co mi to přinese?“ případně „Vyplatí se mi to?“

No a máme tady celkem tři otázky na které je odpověď ještě komplikovanější. 

Nechceme Vám tvrdit, že se FVE vždy vyplatí a že má vždy smysl, ani že se FVE vrátí do 5 let. Je velmi podstatné k čemu má svému majiteli sloužit, jaká je energetická náročnost budovy, kterou má FVE zásobovat, jaké je chování obyvatel nemovitosti, čím je tvořena spotřeba a v neposlední řadě také pochopitelně lokalita, nadmořská výška, orientace nemovitosti vzhledem ke světovým stranám a celková vhodnost instalace tohoto systému.

Prostá matematická návratnost investice z pravidla nebývá jediným důvodem pro investici do FVE. Další benefity jsou však velmi špatně vyčíslitelné a tudíž se nedají jednoduše kvantifikovat.

Shrňme si tedy důvody, se kterými se setkáváme, proč lidé investují do FVE.

  1. Snížení měsíčních nákladů na provoz nemovitosti.

   Velmi častý a řekl bych převažující impulz k investici. Logika zákazníků v podstatě říká, teď na to mohu vydělat, teď dokážu investovat, za pár let budu rád že platím za elektřinu v domě velmi málo a o samotnou návratnost se u systému s životností až 40 let skutečně nestarám.

  2. Úspora a návratnost investice.
   Zde převažuje investiční charakter akce a lze poměrně přesně spočítat návratnost vložených prostředků, která se při dnešních cenách energií a jejich předpokládanému vývoji pohybuje v většiny systémů okolo 10 -12 let, je však vždy potřeba brát zřetel, že se jedná o technologický celek budovy, stejně jako systém vytápění, rekuperace a další domovní technologie. Na rozdíl od těchto však FVE je jedinou technologií, která peníze v domě skutečně vrací a je jedinou technologií která se skutečně finančně zaplatí a vydělá majiteli mnohem více než do ní vložil.

  3. Backup systém.
   Poměrně častým jevem bývá i potřeba chránit provoz domu před výpadky sítě. Tento benefit splní každá hybridní elektrárna, méně už elektrárny síťové, které jsou nicméně hojně instalovány a jejíž funkce je závislá na funkční veřejné síti.

O dalších zejména ekologických důvodech se zde nebudu rozepisovat, protože nejde o důvody podstatné z pohledu člověka i když jsou podstatné z hlediska životního prostředí. Berme je tedy jako bonus pro každého, kdo se chce vydat touto cestou.

Pojďme se tedy podívat na pár modelových případů kolik by taková FVE mohla stát a co by mohla majiteli přinést. (zařazujeme pouze systémy s možnou dotací NZU) Ceny obsahují kompletní montáž, vyřízení dotace NZU, potřebné revize, projektovou dokumentaci atd.

 

 


Malá FVE pro ohřev vody
Cena 68 000 Kč.

Instalovaný výkon 2,1 kWp
Baterie žádná
Akumulace do stávajícího zásobníku


Teoretická maximální možná roční úspora cca 7000,- Kč (praktická cca 3500,- Kč) v současnosti, při vzestupné tendenci cen elektřiny pochopitelně i úspora stoupá každý rok.
Výhoda: Levná FVE jako základ pro budoucí rozvoj.
Nevýhoda: Elektrárna umí pouze ohřívat vodu a elektřinu nelze spotřebovat jinak v domě. Úspora je tedy pouze teoretická, jelikož je závislá na schopnosti neustále odebírat teplou vodu, což zejména v letních měsících, kdy slunce svítí i 15 hodin denně je prakticky nemožné a tudíž není možné dosáhnout předpokládané úspory.


Malá FVE s ukládáním přebytků do vody
Cena 105 000 Kč.

Instalovaný výkon 2,8 kWp
Baterie žádná
Akumulace do stávajícího zásobníku

Teoretická maximální možná roční úspora cca 9800,- Kč (praktická cca 3800,- Kč) v současnosti, při vzestupné tendenci cen elektřiny pochopitelně i úspora stoupá každý rok.
Výhoda: Levná FVE jako základ pro budoucí rozvoj.
Nevýhoda: Elektrárna sice umí elektřinu dodávat i do spotřeby domu avšak pouze během dne, kdy většinou není nikdo doma. Tato konfigurace je vhodná pouze v případě například ženy v domácnosti, či osob které pracují z domu a dokáží vygenerovat spotřebu během dne, poté je možné zvýšit míru úspor.


FVE pro malý dům s ukládání přebytků do baterie
Cena 156 400 Kč

Instalovaný výkon 3,6 kWp
Baterie  LiFePo 4,8 kWh

Teoretická maximální možná roční úspora cca 17 000,- Kč (praktická cca 15 000,- Kč) v současnosti, při vzestupné tendenci cen elektřiny pochopitelně i úspora stoupá každý rok.
Výhoda: Plnohodnotný FV systém schopný ostrovního provozu. Díky baterii je možné spotřebovat maximum energie i v době kdy slunce nesvítí.
Nevýhoda: Vyšší cena


 Takto bychom mohli pokračovat dále. Z příkladů je patrné, že největší smysl mají FVE s akumulátory i když mnozí tvrdí opak. Faktická měření u našich zákazníků nicméně hovoří jednoznačně ve prospěch bateriových systémů nehledě k dalším benefitům, které se s bateriemi pojí (zejména nepřerušený provoz při výpadku sítě).

Uvedené příklady jsou pochopitelně pouze velmi orientační a spíše ideální. Konkrétní případ vždy vyžaduje konkrétní studii a modelování, případně doplňková opatření.
Více zde: JAK TO FUNGUJE

Můžete si také prohlédnout na našich stránkách některé větší systémy které jsme realizovali.