FVE na rodinné domy Tepelná čerpadla Poptávkový formulář

Proč investovat do solární elektrárny

Máte-li dost velký pozemek a pod ním prokazatelně dostatečně silný pramen pitné vody, tak si pravděpodobně necháte vykopat studnu a uspokojíte svoji potřebu z vlastních zdrojů. Možná proto, že to vyjde levněji, možná proto, že se tak zabezpečíte před rostoucí cenou vody nebo prostě proto, že nemáte rádi závislost.

A úplně stejné je to s vlastní výrobou elektřiny. Pořídit si elektrárnu, která vyrobí dostatek energie pro rodinný dům je finančně dostupné a technicky možné. Návratnost investice se v současné době pohybuje kolem 12 let a vzhledem k tomu, že cena silové elektřiny bude přinejlepším stagnovat a cena její distribuce poroste, se návratnost bude zkracovat.

Úplně se odpojit od sítě je stále ještě nákladné, ale není od věci se začít sžívat se zajímavou technologií, která brzy bude samozřejmou součástí rodinných domů a umožňuje snižovat závislost na centrálně poskytovaných a politicky regulovaných službách distribuce.

Předpokládaný vývoj ceny elektřiny

Výdaje za elektřinu lze trochu snížit změnou dodavatele a zcela zásadně zbavením se povinnosti hradit poplatky za distribuci. Elektřina, kterou si sami vyrobíte se nikam nedistribuje. Nejste tedy nuceni přispívat zhruba 50 haléři z každé koruny zaplacené za elektřinu na stále rostoucí výdaje distribučních společností.

Cena silové elektřiny díky plně tržnímu prostředí klesla za posledních 10 let o desítky procent a každý odběratel si může svobodně vybrat mezi více než 100 dodavateli. Naproti tomu cena distribuce elektřiny, která je výsledkem vyjednávání distributorů se státními úředníky, za stejné období vzrostla na trojnásobek. 

Podle všech dostupných informací lze navíc v dohledné době očekávat změnu logiky rozúčtování nákladů na provoz a údržbu elektrizační soustavy v ČR, a to v souladu s faktem, že většina nákladů je fixních, tedy nezávislých na velikosti spotřeby konkrétního zákazníka. To povede k významnému zvýšení ceny distribuce elektřiny pro malé spotřebitele a naopak snížení ceny pro velkoodběratele.

Technologie

Při výběru solární elektrárny je třeba zvolit vhodný typ podle požadovaného efektu:

  • Je třeba zajistit elektřinu pro dům, který nemá přípojku nebo se zcela odstřihnout od distributora a vymanit se z povinnosti platit stále rostoucí poplatky => ostrovní elektrárna - není vůbec připojena k síti a funguje bez ní. V případě nedostatku energie z panelů a baterií je záloha většinou zajištěna elektrocentrálou. Je vhodná zejména pro nemovistosi na odlehlých místech bez elektrické přípojky.
  • Účelem je osadit dům solární elektrárnou bez velkých investic, ale také bez zásadních očekávání v oblasti úspory energií => síťová elektrárna - je připojena k distribuční síti a nezbytně ji pro své fungování potřebuje. Může být vybavena i bateriemi. Je většinou třífázová a z principu velmi neefetkivní v zacházení s vyrobenou energií. Pro režim mikrozdroje bez přetoků do sítě (prodej přebytků distributorovi) nevhodná.
  • Záměrem je co nejvíce snížit závislost na distributorovi, připravit technologii pro případné budoucí odpojení a snažit se maximálně uspokojit spotřebu domácnosti => hybridní elektrárna - je totéž co ostrovní elektrárna, tzn, že funguje autonomně, spotřeba je primárně zajištěna z panelů a baterií. Síť je používána pouze jako záložní zdroj. Ke svému fungování však síť nutně nepotřebuje. Většimu času běží v režimu ostrova a pouze v situaci, kdy nedokáže pokrýt spotřebu krátkodobě, připojuje síť a efektivně mixuje oba zdroje.

Úplně prvním krokem je vždy kontakt. Dejte nám o sobě vědět, vyplňte krátký formulář a my Vás budeme kontaktovat v nejkratším možném termínu a budeme se snažit zodpovědět veškeré další otázky.

Zanechte nám své údaje. Brzy se vám jeden z našich techniků ozve a probere s vámi možnost realizace solární elektrárny na vašem domě. 

CO VÁS ZAJÍMÁ
ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT
TYP NEMOVITOSTI
VYUŽITÍ ELEKTŘINY
VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE, KTERÉ POUŽÍVÁTE
ODKUD JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI?